Mekteplerde öğretim vazifesinin itimada şayan ellere teslimini, memleket evlâdının, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ülkü sayacak, üstün ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini temin için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslekler gibi, derece derece ilerlemeye ve her halde refah teminine müsait bir meslek haline konulmalıdır. Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır. 1923...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 485  )
[ Ekleyen  (Recai) | 06.08.2018 ]

dikkat html kodu kabul etmektedir ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 482  )
[ Ekleyen  () | 06.08.2018 ]

Allah nasip ederse yarın Muş'a yolculuğumuz başlayacak. Aile Mensuplarımızdan Bülent TOPLU'nun oğlu Ali'nin düğün merasimine gideceğiz. Ailemiz adına Düğün sahiplerine şimdiden düğünümüzün hayırlı olmasını diliyoruz. Allahım Sağ Salim gidip gelmek nasip eder inşallah. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 478  )
[ Ekleyen  (Recai) | 02.08.2018 ]

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin istikbalinin yoğuran kültür ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha kıymetlidir, hangisi diğerine üstün tutulur? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatîdir. 1923...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 464  )
[ Ekleyen  (Recai) | 02.08.2018 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151