1871 yılında Zübeyde Hanım ile evlenen Ali Rıza Efendi'nin henüz elli yaşlarında iken 1888 yılında ölmesi üzerine, yedi-sekiz yaşlarında yetim kalan küçük Mustafa'nın büyütülmesi ve yetiştirilmesi görevi, büyük Türk kadını Zübeyde Hanım'a düştü....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 149  )
[ Ekleyen  (Recai) | 17.07.2019 ]

Mustafa Kemal Atatürk,1881 yılında Selânik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Ali Rıza Efendi Selânik yerlilerindendi. Uzak dedeleri Vidin'den ayrılarak Serez'de yerleşmişler, oradan da Selânik'e gelmişlerdi. A1i Rıza Efendi, hayatının ilk devirlerinde gümrük memurluğu yapmış, daha sonraları memuriyeti terkederek kereste ticareti ile meşgul olmuştu. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da Selânik yakınlannda Langaza adı verilen kasabada yerleşmiş eski bir Türk ailesine mensuptu. Bu aile, soy olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş yörüklerdendi ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 166  )
[ Ekleyen  (Recai) | 10.07.2019 ]

Atatürk'e göre, milletler arasında düşmanlıkların yerini akrabalık bilinci almalı idi. Kıta'alar ve milletler arasında ırkçı ve şoven yaklaşımlar, yerini bütün insanlığın paylaştığı bazı ortak değerlere terk etmeli idi. "İnsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirine yaklaştırarak, onları birbirlerine sevdirecek karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçlarını temine yarıyan hareket ve enerji idi. Dünya barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olmasıyla mümkün olacaktı. Dünya vatandaş(arı kıskançlık, aç...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 163  )
[ Ekleyen  (Recai) | 09.07.2019 ]

Değerli Aile mensuplarımız ve Gönül Dostlarımız bu Yıl ki Yapacağımız YAZ ŞENLİĞİMİZ 12 AĞUSTOS 2019 Pazartesi saat 9:00 da başlayacaktır. Yemek konusuna açıklama getirmek zorunluluğu doğmuştur. Kahvaltımızı ve Kurban eti Kavurmamızla birlikte yemeği üstlenen AİLE MENSUBUMUZ da AKŞAM YEMEĞİNİ VERECEK bu konunun bildirme gereği doğmuştur. Saygılarımla. Recai YILDIRIM Dernek Başkanı...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 171  )
[ Ekleyen  (Recai) | 08.07.2019 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146