Ailemiz mensuplarından M.Arabi oğlu Ali YILDIRIM (Mahalle Muhtarımız) Bu gece arısını Antakya İle Hassa ilçesine götürürken trafik kazası geçirdiler. Kendisinin iki yerinde kırık var.Hayati tehlikesi yok. Çok şükür can kaybı yok. yanındakiler hafif yaralı. Kendilerine AİLEMİZ ADINA geçmiş olsun diyor ACİL ŞİFALAR diliyorum. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 331  )
[ Ekleyen  (Recai) | 10.08.2020 ]

Artık devletin modern bir şekil alması ve milletin çağdaş uygarlık seviyesine en kısa zamanda erişebilmesi yolunda büyük inkılâplar birbirini takibe başladı. Bu devre esnasında şapka ve kıyafet inkılâplari yapıldı. Halkı uyuşukluğa sevk ederek her türlü hayat enerjisini yok eden tekkeler, zaviyeler, türbeler kapatıldı; Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Lâik devlet prensibi kabul edilerek din ve devlet işleri kesin olarak birbirinden ayrıldı. Hukuk alanında, şeriye mahkemeleri ve Mecelle kaldırılarak Türk Medenî Kanunu'yla beraber birçok yeni kanunlar kabul e...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 297  )
[ Ekleyen  (Recai) | 10.08.2020 ]

Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen bu büyük inkılabın yanı sıra devlet örgütü ve toplum yönetiminin de çağdaş devlet anlayışına uygun olarak lâikleşmesi gerekiyordu. Böyle bir anlayış içinde halifeli Cumhuriyet söz konusu olamazdı. Bu sebeple 3 Mart 1924'de artık hiçbir lüzumu kalmayan, aksine zararlı bir kuruluş halini almış bulunan halifelik de kaldırıldı ve son halifeyle beraber Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı. Cumhuriyetin ilanının arkasından, Halifeliğinde kaldırılması gerekiyordu. Halifelikte kaldırılarak sonra son Halife Yurt dışın...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 292  )
[ Ekleyen  (Recai) | 07.08.2020 ]

13 Ekim 1923'de Ankara, Büyük Millet Meclisi kararı ile, Türkiye Devleti'nin Hükûmet Merkezi oldu. Artık mevcut yönetimin isminin de açıkça ifadesi ve ilânı gerekiyordu. Nihayet 29 Ekim 1923 akşamı, -yapılan bir Anayasa değişikliği ile - Cumhuriyet ilân olundu. Milletvekilleri bu büyük olayı ayakta "Yaşasın Cumhuriyet!" sesleriyle kutladılar. Bu sonucu takiben Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa, oybirliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Büyük Millet Meclisi ile ANKARA BAŞKENT olarak kabul...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 301  )
[ Ekleyen  (Recai) | 06.08.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151