Değerli Dernek üyelerimiz, bildiğiniz gibi derneğimizin geliri sadece sizlerin bağış ve aidatlarınızdan ibarettir. Başkaca bir gelirimiz yok. Derneğimizin giderleri bunlarla karşılanıyor. Bundan dolayı YILLIK AİDATLARINIZI DERNEĞİMİZE AİT OLAN TR97 0001 0004 0983 4150 3650 01 yatırabilirsiniz. Ayrıca Dernek yönetimimize NAKDEN de ödeyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 288  )
[ Ekleyen  (Recai) | 05.08.2020 ]

Artık sıra barış görüşmelerine gelmişti. Lozan Barış Konferansı, 20 Kasım 1922 günü toplandı. Aylarca süren, zaman zaman da çok çetinleşen bu görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini -Mudanya görüşmelerinde olduğu gibi- İsmet (İnönü) Paşa temsil ediyordu. Nihayet 24 Temmuz 1923 günü antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile yeni Türkiye Devleti'nin bağımsızlığı bütün dünyaca onaylanıyor, millî sınırlarımız çiziliyor, Ekonomik alanda Osmanlılar devrinden kalma eski pürüzler temizlenerek kapitülâsyonlar kaldırılıyordu. Diplomasi alanında kazanılan bu sonuç ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 297  )
[ Ekleyen  (Recai) | 05.08.2020 ]

Değerli Aile mensuplarımız ve Gönül dostlarımız, geleneksel olarak yaptığımız bayramlaşma MERASİMİMİZİ de bu yıl yaptık. Merasimimize Katılanlara, katılmak isteyip de katılamayanlara AİLEMİZ adına teşekkür ediyorum. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 300  )
[ Ekleyen  (Recai) | 04.08.2020 ]

1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile saltanatla hilâfet birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı. O gün Mustafa Kemal Paşa, Meclis kürsüsünden şunları söylemişti: "Millet, mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve millî saltanat ve hâkimiyetini bir şâhısta değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir Meclis-i Âli'de temsil etti. İşte o Meclis, Meclis-i Âli'nizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir". Meclis'in bu tarihî kararı üzerine...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 291  )
[ Ekleyen  (Recai) | 04.08.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151