Değerli Aile mensupları ve gönül dostlarımız, geleneksel olarak yapmış olduğumuz ADANA' da ki yemekli toplantımızı bu yıl 01.02.2019 tarihi Cuma günü saat 19:00 da ADANA BARO tesislerinde yapacağız. Toplantımızı tüm AİLE MENSUPLARIMIZI ve GÖNÜL DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ. Bu yıl ki toplantımızı çok önemsiyoruz onun için MAZERETSİZ sizleri bekliyoruz. Bir olmak bir arada olmak daima güç verir AİLEMİZE GÜÇ KATAR. Ben sen yok biz varız desturu ile hareket etmeliyiz. Şimdiden YÖNETİMİMİZ ve AİLEMİZ ADINA adına SİZLERİ selamlıyorum. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 462  )
[ Ekleyen  (Recai) | 22.01.2019 ]

Bağımsızlığını ve değerini dünyaya tanıtmak özellikleri, liyakatı ve kudreti taşıyan milletleri, medeniyet yolunda da hızlı ve başarılı adımlarla ilerlemek istidatları, kabul olunmak lâzımdır. Gerçi bir toplumun zamanla kökleşmiş örf ve âdetleri, hisleri ve inanışları mühimdir. Bu itibarla, toplumlar, önayak olacak fertler üzerinde, âdeta âmir ve hâkim bir tesir gösterirler. Fakat, yaradılıştaki istidat ve liyakati, gelişme ve yükselmeğe erişmiş milletler; medeniyetin bugünkü gelişmelerinden feyiz ve ilham almış aydın evlâtlarının sevk ve rehberliğiyle, mazide ka...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 400  )
[ Ekleyen  (Recai) | 16.01.2019 ]

Şu bilinsin ki, biz yabancılara karşı herhangi hasmane bir his beslemediğimiz gibi, onlarla samimâne münasebetlerde bulunmak arzusundayız. Türkler bütün medenî milletlerin dostlarıdır. Yabancılar memleketimize gelsinler; bize zarar vermemek, hürriyetlerimize güçlükler çıkarmaya çalışmamak şartiyle burada daima iyi kabul göreceklerdir. Maksadımız yeniden yakınlık meydana getirmek, bizi başka milletlere bağlıyan ilgileri arttırmaktır. Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin gelişmesi için de bu yegâne medeniyete iştirak etmesi lâzımdır. Osma...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 432  )
[ Ekleyen  (Recai) | 15.01.2019 ]

Ben, şimdiye kadar millet ve memleket iyiliğine ne gibi hamleler, inkılâplar yapmış isem hep böyle halkımızla temas ederek, onların ilgi ve sevgilerinden gösterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptım. Hedefimiz, gayemiz hep millet ve memleketimizin kurtuluşu, mutluluğu ve gelişmesidir. 1925 ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 452  )
[ Ekleyen  (Recai) | 14.01.2019 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151