Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 Cumhuriyet ahlâki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 476  )
[ Ekleyen  (Recai) | 26.09.2018 ]

Cumhuriyet Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 488  )
[ Ekleyen  (Recai) | 25.09.2018 ]

Bizim dinimiz en mâkul ve en tabiî bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lâzımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. 1923 Bizim dinimiz, milletimize değersiz, miskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şerefini muhafaza etmelerini emrediyor. 1923...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 486  )
[ Ekleyen  (Recai) | 24.09.2018 ]

Üç kişiye acı vardır; Cahiller arasındaki alime, Zenginken fakir düşene, Hatırlı iken itibarını kaybedene… Unutma ki! Yüksekte yer tutanlar; Aşağıdaki kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda mücadeleden korkma! Bilesin ki! Atın iyisine doru, Yiğidin iyisine deli derler…......


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 464  )
[ Ekleyen  (Recai) | 21.09.2018 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151