Kuva-yi Milliyeden kasdedilen millî kuvvetler, milletin bağrından çıkacak millî bir ordu idi. Bu ordu, milletin kutsal gayesi uğrunda Milletin arzu ve eğilimleri yönünde mutlaka zafere ulaşacaktı. Milli iradeyi hakim kılmak aynı zamanda demokratik bir esastı. Bu esasta Cumhuriyet rejiminin ilk kıvılcımlarını sezmemek mümkün değildi. 5- Hıristiyan azınlıklara siyasî hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan imtiyazlar verilemez. Milli İrade ANADOLU'da oluşmaya başlamıştı. Artık ZAFERE ULAŞMAKTA engel kalmıyordu. Azınlıklara da ÖZEL İMTİYAZLAR veya KAPİTİLASYO...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 510  )
[ Ekleyen  (Recai) | 20.03.2020 ]

İstanbul Hükûmetinin hali ve tutumu belliydi; güçsüz ve beceriksizdi. Memleketi Mondros Mütarekesi ile kayıtsız şartsız galip devletlere teslim etmişti. Ülkeyi uçurumun kenarından ancak ve ancak millî iradeye dayanan bir hükûmet kurtarabilirdi; bu mutlaka gerçekleştirilecekti. Esasen Erzurum Kongresi bu amaca yönelik ilk adımdı. 4- Kuva- i Milliyeyi amil ve irade-i mılliyeyi hâkim kılmak esastır. İş yine ANADOLU HALKINA düşmüştü, SARAYDA yaşayanlar çaresice işgali izliyor. Hiç bir girişimde bulunmuyor VATAN SEVERLER'E de yardımcı olmadığı gibi göz altına alı...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 502  )
[ Ekleyen  (Recai) | 19.03.2020 ]

Bu madde ile milletin, her türlü işgal ve müdahaleyi kesin olarak reddettiği, birlik halinde direneceği bildiriliyordu. Vatan topraklarına yönelik hiçbir işgal ve müdahale, karşılıksız kalmayacaktı. Millet işgal ve istilâyı birlik halinde püskürtmeye kararlıydı. 3- Vatanın ve istiklâlin muhafaza ve teminine İstanbul Hükûmeti muktedir olamadığı takdirde, gayeyi temin için Anadolu'da geçici bir hükûmet kurulacaktır. Millet kararını verince önünde hiç bir güç duramaz artık, yeter ki güvensin inansın ......


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 504  )
[ Ekleyen  (Recai) | 17.03.2020 ]

Bu demekti ki ne doğu illeri Ermenistan sevdasıyla, ne Karadeniz illeri Pontus hulyasıyla anavatandan ayrılamayacaktır. Bu karar, vatanı ve milleti bölmek isteyenlere karşı ilk esaslı ihtardı. 2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. Birlik Beraberliğin olduğun da başarılmayacak hiç bir şey olamaz. Yeter ki Birlik Beraberliğimizi bozmasınlar, birlik beraberliğimiz bozulmasın......


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 506  )
[ Ekleyen  (Recai) | 16.03.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151