Değerli Aile Mensuplarımız ve gönül dostlarımız, Ailemiz mensubu Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Necmettin YILDIRIM'ın oğlu Can'ın Düğün merasimi 23.01.2020 tarihinde Adana'da ki evinde Bayrak dikim Merasimi ile başlayacaktır. 24.01.2020 tarihinde KADİRLİ'DE KINA Merasimi yapılacaktır. 25.01.2020 tarihi Cumartesi günü Adana da düğünü yapılacaktır. Tüm Aile mensuplarımız ve gönül dostlarımız DAVETLİDİR. Şimdiden gençlerimize Mutluluklar dileriz. İletişim: 0 537 791 22 39 Saygılarımla... ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 397  )
[ Ekleyen  (Recai) | 17.12.2019 ]

Padişah ve hükümetini saran bu umutsuzluğa rağmen, milletimiz, haksız işgal ve istilâlara karşı nefsini müdafaa yolunda her çabayı gösteriyor; memleketin çeşitli yörelerinde düşmanla mahalli kuvvetler arasında çarpışmalar oluyordu. Diğer taraftan mütecaviz dügmana karşı koymak ve kurtuluş çareleri aramak üzere Anadolu'da yer yer milli teşkilâtlar oluşturuluyordu. Ancak bütün bu kuruluşlar, ayrı ayn çalışmaları sebebiyle istenilen ölçüde etkili olamıyorlar, bütün memleketi kapsayan bir hareket ve birlik gösteremiyorlardı....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 432  )
[ Ekleyen  (Recai) | 17.12.2019 ]

Fakat, acıdır ki Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılan bütün bu haklı itirazlar etkisiz kalır ve· ordunun terhisine sür'atle devam edilir. Çünkü genel kanaat, İtilâf Devletleri ile herhangi bir mücadeleye giremeyeceğimiz, böyle bir mücadelenin aleyhimize sonuçlanacağı idi. O halde İtilâf Devletlerini gücendirmeyecek, Mondros Mütarekesi şartlarını yerine getirecektik. İstanbul Hükümetinin görüşü ve davranışı bu idi....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 401  )
[ Ekleyen  (Recai) | 12.12.2019 ]

Bir süreden beri yazılarımızaaara ara vermekzorunda kaldım. Bundan sonra yazışmamıza devam edeceğim. Olayların bu şekilde gelişeceğini Mustafa Kemal, önceden sezinlemişti. Nitekim Mondros Mütarekesi'nden 5 gün sonra, 5 Kasım 1918'den itibaren Harbiye Nezaretinden Mondros Mütarekesi gereğince ordulara terhis emirleri gelmeğe başladı. Atatürk, aynı gün Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya ilk ikaz telgrafını çekti: "Ciddî olarak arzederim ki gereken tedbirleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz! Şayet orduları terhis edecek ve İngilizlerin he...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 420  )
[ Ekleyen  (Recai) | 29.11.2019 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151