Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 437  )
[ Ekleyen  (Recai) | 09.11.2018 ]

Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 478  )
[ Ekleyen  (Recai) | 08.11.2018 ]

Değerli Aile Mensuplarımız ve Gönül DOSTLARIMIZ gelenekse olarak yapmış olduğumuz ONBEŞ TATİLDE ki yemekli toplantımız , Bu yıl 02.02.2019 tarihi CUMARTESİ günü saat 19:00 da ADANA 'da ELEM RESTORANT da yapılacaktır. ADRESİ: Karataş yolu ÜZERİ HASAN MASAT bitişiğinde. Yemek Fiatımız 50.00 tl. dir. Toplantımıza katılmak isteyen Aile mensuplarımız ve gönül DOSTLARIMIZ yönetimimi le irtibata geçebilirler. Toplantımıza mazeretsiz katılmalarınızı bekliyoruz. Birlikten her zaman GÜÇ doğar bunu unutmayalım. Saygılarımla ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 447  )
[ Ekleyen  (Recai) | 07.11.2018 ]

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 447  )
[ Ekleyen  (Recai) | 07.11.2018 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151