De?erli aile mensuplary sevgili dostlar ailemiz mensuplaryndan a?abeyim (Halamyn o?lu) Fevzi YILDIRIM 01/11/2013 Cuma günü bu gün Adana Yeni Numune Hastanesinde Hakkyn rahmetine kavu?mu?tur. Cenazesi Numune Hastanesinden alynarak Saimbeyli Gürle?en Köyünde Ykindi Namazyny Müteakip defnedilecektir. Kendisine Allahtan rahmet geride kalan ailemize ba?sa?yly?y diliyoruz. M.YILDIRIM...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1137  )
[ Ekleyen  () | 11/1/2013 ]

De?erli aile mensuplary sevgili dostlar Ailemiz mensuplaryndan Elife MÜFTÜO?LU 'nun ( Levent MÜFTUO?LU e?i) karde?i Adnan ?EN kalp krizi sonucu 14 EKYM 2013 Pazartesi günü Hakkyn rahmetine kavu?mu?tur. Kendisine Allah'tan rahmet kalan yakynlaryna ba?sa?ly?y diliyoruz. Elife MÜFTÜO?LU Tlf: 0533 339 31 96...


( Devamı » | Yorumlar (1) | Okunma : 1104  )
[ Ekleyen  () | 10/22/2013 ]

De?erli aile mensuplary sevgili dostlar; Bayramlar, dargynlyklaryn unutuldu?u, küskünlerin bary?ty?y, karde?çe kucakla?ty?y günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygularla birlikte, inançlaryn, örf ve adetlerin uygulandy?y bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir. Bizler Örf ve adetlerimizi yerine getirmek, ya?atmak ve karde?çe kucakla?mak ve bayramla?mak üzere Mübarek Kurban Bayramynyn II. günü saat 14.00'da köyümüz mezarly?ynda bulu?up Kuran okutulduktan sonra Dernek binamyz önünde GETYRYLEN KURBAN ETLERY ile kebaplarymyzy yap...


( Devamı » | Yorumlar (1) | Okunma : 1149  )
[ Ekleyen  () | 10/10/2013 ]

De?erli Aile mensuplary sevgili dostlar, Derne?imizce geleneksel olarak her yyl düzenlenen birlik, beraberlik, sevgi, karde?lik yeme?imiz-bulu?mamyz 1 ?UBAT Cumartesi günü Adana Hekimevinde veya Adana Baro tesislerinde yapylacaktyr. Nerede yapylaca?y dernek sitemizden ileriki günlerde duyurulacaktyr. Ailemize ve sevgili dostlarymyza diyorumki birlik ve beraberli?e her zamankinden daha fazla ihtiyacymyz oldu?u bu dönemlerde bir araya gelelim. Kalplerimizi, gönüllerimizi birle?tirelim. Ailemiz ve Ülkemiz'in gelece?i için, ?enlik yeme?imizde bulu?alym....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1166  )
[ Ekleyen  () | 9/20/2013 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146