Büyük Nutkun sonlarında, Türk gençliğine hitaben çizdiği tablo, aslında, kendisi mücadeleye atıldığı zaman, memleketin içinde bulunduğu tablodur. Atatürk, en güç şartlar altında bile, herşeyin bitti zannedildiği bir zamanda bile, Türk milletine güven hissinin kaybolmaması gerektiği gerçeğini, eseriyle ispatlamış bir millî kahramandır; onun için sembol olmuştur, onun için bayrak olmuştur. ULU ÖNDERİMİZ Yirminci Yüzyılın LİDERİ, SEMBOLÜ VE BAYRAĞI olmuştur.İçinden çıkılmaz gibi olan durumlarda dahi bir çıkış yolu bulmuştur. Dünya DEVLETLERİNİN bir ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 302  )
[ Ekleyen  (Recai) | 26.08.2020 ]

Atatürk, milletin tarihi seyrini değiştirebilecek üstün meziyetleri sayesinde, memleketi askeri ve siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır. Dünya tarihirı de, her türlü imkansızlığa rağmen inandığı fikri tatbik sahasına dökmüş. "Ya istiklal, ya ölüm!" parolası ile bir Milli Mücadeleyi kazanışının, arkasından yepyeni hüviyette bir çağdaş millet ve devlet yaratmış adam azdır. İçinde bulunduğu şartları değerlendirmede, engelleri ortadan kaldırmada gösterdiği büyük başarı Atatürk'ün ayrı bir özelliğini teşkil etmektedir. Diyebiliriz ki Atatürk, Türk topl...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 290  )
[ Ekleyen  (Recai) | 25.08.2020 ]

Atatürk, Millî Mücadele'de millî birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevî bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kûdretli bir inkılâpçıdır. Bu vasıflarıyla, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük adamlardan biri olduğunda şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek insanlık meziyetlerini en yüksek seviyede taşıdığında dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz birleşmektedir. Tarihin büyük tanıdığı şahsiyetlerle mukayesesi yapıldığı zaman türlü bakımlardan bariz üstünlükleri göze çarpmaktadır. Bir ker...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 295  )
[ Ekleyen  (Recai) | 21.08.2020 ]

• 1881 Mustafa'nın Selanik de dünyaya gelmesi. • 1893 Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir. • 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar. • 1899 Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar. • 1902 Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder. • 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir. • Ekim 1906 Mustafa ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 320  )
[ Ekleyen  (Recai) | 17.08.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151