19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA , GENÇLİK ve SPOR BAYRAMINIZI en samimi duygularımla kutlarım. ÜLKEMİZE ve MİLLETİMİZE tarihte yaşamış olduğumuz o günlerin bir daha yaşatılmaması en büyük arzumuzdur. Bizim MİLLETİMİZ emsali görülmemiş bir Millettir. Her durumda ve her şartlar da üzerine düşen görevi CANI pahasına yapmıştır, yapmayada devam eder. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 360  )
[ Ekleyen  (Recai) | 18.05.2020 ]

29 Aralık 1920 günü Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'le Güney Cephesi Komutanı Albay Refet Bey, Çerkez Ethem ve kuvvetlerini ortadan kaldırmak üzere ileri harekete geçtiler. Kütahya yörelerinde bulunan Çerkez Ethem kuvvetleri, Batı Cephesi kuvvetlerin Kütahya'yı işgali üzerine Gediz'e çekildi. Millî kuvvetler, âsileri takiple 5 Ocak 1921 günü Gediz'i de işgal edince Çerkez Ethem müfrezesi Simav yönüne çekilmek mecburiyetinde kaldı. Artık alınan karar uygulamaya başlanmıştı. Çerkez Ettem'in kontrolünde bulunan yerler tek tek Milli Ordu tarafından kontrol ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 345  )
[ Ekleyen  (Recai) | 18.05.2020 ]

Durum gerçekten nazikti. Bin bir emek ve fedakârlıkla kurulan düzenli orduda emir ve komuta birliğini temin bakımından bu sorunun, kesin şekilde çözümlenmesi gerekiyordu. Zira Ethem müfrezesi ordu içinde kaldıkça hiçbir zafer kazanılamayacağı gibi, aksine bu âsi kuvvetler her başarıda orduya ayak bağı olacaktı. Bu sebeple hükûmet Çerkez Ethem kuvvetlerinin ortadan kaldırılmasına karar verdi. Artık Çerkez Etem kuvvetlerinin Orduya zarar vereceği anlaşıldığından, bu kuvvetlerin ortadan kaldırılması Şart olmuştu....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 347  )
[ Ekleyen  (Recai) | 15.05.2020 ]

Şimdi 1920 yılının Aralık sonlarındayız. Bir çok millî müfreze, gönüllü örgüt sür'atle millî ordu içinde toplanmaktadır. Ne çare ki ellerinde bir kısım kuvvet bulunan Çerkez Ethem ve kardeşleri, Batı Cephesi kuvvetlerine bağlı kalmak istememişler, başlarına buyruk bir siyaset izleme yoluna gitmişlerdi. Bunlar, Millî Mücadele'nin güç zamanlarında başardıkları bazı işlerin verdiği şımarıklıkla bulundukları bölgelerde sivil memurları diledikleri gibi azlediyor, değiştiriyor, kendilerine göre atamalar yapıyorlardı. Batı Cephesi, tek komuta altında örgütlendikç...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 318  )
[ Ekleyen  (Recai) | 14.05.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151