Ailemiz büyüklerinden Eşref Yıldırım in eşi Zekiye Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 30.04.2020 tarihinde öğle namazına mutabık gürlesen köyü Mezarlığında defin edilecektir....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 76  )
[ Ekleyen  (RECAI YILDIRIM) | 30.04.2020 ]

Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın amacı en kısa zamanda Anadolu'da millet temsilcilerinden oluşan bir meclis toplamak ve bu meclisin kuracağı hükûmet ile Millî Mücadele'yi bir merkezden idare etmek idi. Dâhi adam, bu büyük işi gerçekleştirmek üzere Sivas Kongresi'nden sonra da Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla millî teşkilâtın kuvvetlenmesi yolunda -bütün engelleri aşarak- azimle çalıştı. Bu devre esnasında Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye ile temas temini ve anlaşma zemini arayan İstanbul Hükûmeti, temsilcileri vasıtasıyla 20-22 Ekim 1919 tari...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 85  )
[ Ekleyen  (Recai) | 29.04.2020 ]

Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek, bu kararlara bütün memleketi kapsayan bir nitelik kazandırması bakımından İnkılâp Tarihimizde büyük öneme sahip bir Kongre'dir. Üyelerinin, bütün memlekete şamil olması sebebiyle de Millî Mücadele başlangıcında Türkiye'nin mukadderatını çizen, bütün milletin tek vücut halinde birlik olduğunu dünyaya ilân eden millî bir Kongre'dir. Bunun içindir ki tesirleri Erzurum Kongresi'nden daha geniş oldu....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 78  )
[ Ekleyen  (Recai) | 28.04.2020 ]

Erzurum Kongresi, Doğu illerini temsilen 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçmişti. Sivas Kongresi'nce 6 kişi daha seçilmek suretiyle "Heyet-i Temsiliye" genişletilmiş, bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar memleket mukadderatında yegâne söz sahibi bir kurul oluşturulmuştu. Bu yıl ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 100 yılı idi. Buruk da olsa kutlamaları Evlerimizden yaptık. Gönül isterdi ki 100 yıla yakışır şekilde bir kutlama olsun. Ne yazık ki Dünyada ve ÜLKEMİZDE Korono Virüs Salgını nedeniyle alınan tedbirler gere...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 81  )
[ Ekleyen  (Recai) | 27.04.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146