Milletı'Me Devletlerinin baskısı ve Padişah fermanı ile kapatılmış olan Meclisi derhal toplanmalı, hükûmetin millet ve memleketin mukadderatı ile ilgili vereceği her türlü karar böyle bir meclisin denetiminden geçirilmeliydi. Hükûmet kararları ancak bu şekilde meşruluk kazanacaktı. 8- Milletimiz insanî ve asrî gayeleri tebcil, fennî, sınaî ve iktisadî hal ve ihtiyacımızı takdir eder....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 87  )
[ Ekleyen  (Recai) | 26.03.2020 ]

Türk milleti her şeyi göze alarak istiklâli için silâha sarılmıştı. Hiç kimseden lûtuf ve yardım beklemiyordu; yabancı devletlerden merhamet istemiyordu. Her ne pahasına olursa olsun istiklâl mutlaka gerçekleşecekti. Parola "Ya istiklâl ya ölüm" idi. 7- Millı Meclis'in derhal toplanmasına ve hükûmet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır. TÜRK MİLLETİ Kendini İdare edenlere Yol gösterenlere Yeter ki İNANSIN Başaramayacağı hiç bir şey olmaz. Bunu YA İSTİKLAL YA ÖLÜM parolası ile DÜNYAYA Haykırmışlardır... ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 87  )
[ Ekleyen  (Recai) | 24.03.2020 ]

Memleketteki azınlıklar yer yer siyasî egemenlik davasına kalkışmıştı. Memleket bütünlüğünü bozucu, vatanı parçalayıcı bu gibi davranışlara imkân verilmeyecekti. Azınlıklara sosyal dengemizi bozan ekonomik, hukuksal ve kültürel -her ne çeşit olursa olsun- ayrıcalıklar ve üstünlükler tanınmayacaktı. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. TÜRK MİLLETİ şartlar ne olursa olsun her zaman BAĞIMSIZLIK için HÜRRİYET için VATAN için ÜLKE için Canlarını hiçe sayarak MÜCADELE VERİRLER. BAŞKA MİLLETLERE BENZEMEZLER. BU GÜNE KADAR BÖYLEYDİ BUNDAN SONRADA da ay...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 87  )
[ Ekleyen  (Recai) | 23.03.2020 ]

Kuva-yi Milliyeden kasdedilen millî kuvvetler, milletin bağrından çıkacak millî bir ordu idi. Bu ordu, milletin kutsal gayesi uğrunda Milletin arzu ve eğilimleri yönünde mutlaka zafere ulaşacaktı. Milli iradeyi hakim kılmak aynı zamanda demokratik bir esastı. Bu esasta Cumhuriyet rejiminin ilk kıvılcımlarını sezmemek mümkün değildi. 5- Hıristiyan azınlıklara siyasî hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan imtiyazlar verilemez. Milli İrade ANADOLU'da oluşmaya başlamıştı. Artık ZAFERE ULAŞMAKTA engel kalmıyordu. Azınlıklara da ÖZEL İMTİYAZLAR veya KAPİTİLASYO...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 98  )
[ Ekleyen  (Recai) | 20.03.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146