Mustafa Kemal, Selânik'teki görevini başarı i1e yürütürken 1910 yılı Eylül ayında Pik2ırdi manevralarını izleme amacıyla Fransa'ya gönderildi. Burada Fransız Ordusunu ve komutanlarını yakından tanıdı. Selânik'e dönüşünden kısa süre sonra 1911 Mart'ında Arnavutluk'ta bir isyan çıktı. Bu isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekâtta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev aldı....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 144  )
[ Ekleyen  (Recai) | 25.09.2019 ]

Değerli gönül dostları ve İlçemiz sakinleri bu günlerde İlçemizde hizmet vermekte olan Başarılı Yöneticilerimizi (İdarecilerimizi) İlçemizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İlçemize hizmet vermekte yetersiz olan kim olursa olsun İlçemizden gitmesinde hiç bir mansur yok,hep birlikte destek verelim, ancak hizmetleri ile İlçemize katkısı olan yöneticilerimizi, İdarecilerimizi, kamu görevlilerimizin İlçemizde hizmet vermesine yardımcı olalım onlara birlikte sahip çıkalım. Sonuçta bu memleket bizim, bu VATAN bizim,bu İlçede bizim. İlçemize Hizmet etmek isteyenleri fik...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 139  )
[ Ekleyen  (Recai) | 25.09.2019 ]

O, II. Meşrutiyet'i takiben Ordu'nun "İttihat ve Terakki Cemiyeti" ile sıkı alâkasının ve siyasete karışmasının tehlikelerini sezinlemeye başlamış, bu görüşlerini 22 Eylül 1909'da Selânik'te toplanan "İttihat ve Terakki Bûyük Kongresi"nde açıkça dile getirmişti. Fâkat Cemiyetin önde gelenleri onun bu görüşlerini paylaşmadılar. Mustafa Kemal de kendisini Cemiyetten uzak tutarak doğrudan doğruya askeri vazifesine verdi. "İttihat ve Terakki Cemiyeti" ile anlaşmazlığı ve aralarının açılması böyle başladı. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 140  )
[ Ekleyen  (Recai) | 23.09.2019 ]

II. Meşrutiyet'in ilânı üzerinden henüz bir sene geçmemişti ki İstanbul'da 13 Nisan 1909'da bu harekete karşı, gerici çevrelerce desteklenen büyük bir isyan gelişti. Mustafa Kemal, 31 Mart Vak'ası olarak bilinen bu isyanı bastırmak üzere Rumeli de oluşturulan Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanlığına getirildi ve bu ordu ile 19 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'a geldi. Hareket Ordusu'nun gerek yolda gerekse İstanbul'daki sevk ve idaresinde Kurmay Başkanı olarak önemli hizmetler gördü. Hareket Ordusu'nun İstânbul'a girdiği gün halka hitaben yayımlanan beyannameyi kendis...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 154  )
[ Ekleyen  (Recai) | 19.09.2019 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146