Dün 12 Mart İSTİKLAL MARŞIMIZIN yazılışının kutlaması yapıldı. Saimbeyli Şartlarında güzel bir kutlama oldu. Emeği geçenlere Teşekkür ettim tekrardan da teşekkür ediyorum. Yalnız beni bir şey çok üzdü Çanakkale ZAFERİNDEN bahsedilirken SEYİT onbaşılardan orada cephedeki ASKERLERİMİZDEN bahsedildi. O mücadele bizleri hep onurlandırdı. Yalnız cephenin KOMUTANI GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'nın İsmi BİR defa geçti bu beni çok üzdü. Bu proğramı hazırlayanlara tavsiyem ATATÜRK'ün Hayatını çok dikkatli okusunlar. Ne Şartlar altında KURTULUŞ SAVAŞINI kazanmışız . CUMHU...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 355  )
[ Ekleyen  (Recai) | 13.03.2020 ]

İşte bu derece güç şartlar içinde gerçek bir vatan aşkıyla her türlü tehlikeyi göze alarak toplanan Erzurum Kongresi Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Türk Kurtuluş Savaşı' nın ilk temelleri bu Kongre'de atılmış, alınan tarihî kararlar Millî Mücadele'nin temel kurallarını oluşturmuştu. Erzurum Kongresi kararları şu şekilde özetlenebilir: 1- Doğu illeri ile Trabzon ve Canik sancağı hiçbir sebep ve bahane ile Osmanlı topluluğundan ayrılması mümkün olmayan bir bütündür....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 350  )
[ Ekleyen  (Recai) | 13.03.2020 ]

Erzurum Kongresi'nin toplanışı ve çalışmalarına başlamasıyla İstanbul da Saray ve Hükûmet tarafından, Anadolu'da yükselen bu kurtuluş sesini boğmak için yoğun bir faaliyet başladı. Ajanslarla Mustafa Kemal'in devlete başkaldıran bir asi olduğu, Erzurum Kongresi'nin kanunsuz toplandığı ilân edildi. Mustafa Kemal Paşayı tutuklamak için her türlü tedbire başvuruldu. İstanbul Hükûmeti, Erzurum Kongresi'nin dağılmasını, Kongre ye katılanların yakalanarak İstanbul Divan-ı Harbine sevklerini emretti ise de millet fertlerini saran o zamanki millî hava içinde hiçbir mak...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 358  )
[ Ekleyen  (Recai) | 12.03.2020 ]

İşte bu şartların oluşturduğu hava içinde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi, Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin müştereken hazırladığı bir Kongre idi. O günkü mülkî taksimatta Trabzon'un kapsadığı Doğu Karadeniz il ve il elerinden 17, Erzurum un kapsadığı il ve ilçelerden 25, Sivas'ın kapsadığı il ve ilçelerden 14, Bitlis'ten 4 ve Van'dan 2 delegenin iştiraki ile toplam 62 üye ile toplanmıştı. Bugünkü idarî taksimat gözönüne alındığı takdirde 30'a yakın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ill...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 330  )
[ Ekleyen  (Recai) | 10.03.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151