Sonuçları bakımından bu derece önem taşıyan Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal Paşa, kapanış konuşmasında "Tarih, bu Kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir" ifadesini kullandı. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 520  )
[ Ekleyen  (Recai) | 31.03.2020 ]

Değerli Aile mensuplarımız ve gönül dostlarımız, bu günlerde DÜNYA'da ( diğer ÜLKELERİNDE) ve Bizim ÜLKEMİZ'de KORONA VİRİSÜ denen bir bela var. Yakın tarihimizde gerek Dünya gerekse ÜLKEMİZ çeşitli Virüslerle karşılaştı. O belalardan DÜNYA ÜLKELERİ çabaları sayesinde kurtuldu. İnşallah bu beladan da kurtulacağız. Tek yapmamız gereken sabırla alınan kararlara uymak süreci iyi takip etmek gerekiyor. Bunları yaparsak İnşallah ÜLKEMİZ bu belayı en az hasarla en az kayıpla ATLATIR. TABİ Kİ bu SÜREÇTE bazı yapmamız gereken şeyleri erteleyeceğiz vey...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 465  )
[ Ekleyen  (Recai) | 30.03.2020 ]

Erzurum Kongresi, memleketin bütününü ilgilendiren bu tarihî kararlarıyla bölgesel bir kongre olmaktan çıkmış, kendisinden sonra gelişecek tüm olayları büyük ölçüde etkilemişti. Zira Sivas Kongresi kararları, Erzurum Kongresi kararlarına dayandı. Misak-ı Millî'nin esasında Erzurum Kongresi kararları yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanış ve açılış gerekçesi Erzurum Kongresi kararlarına oturtuldu. Mudanya ve Lozan antlaşmalarının bağımsızlığı savunan ruhu; ilhamını Erzurum Kongresi kararlarından aldı. Cumhuriyet rejiminin ruhu, irade-i milliyeyi hâk...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 499  )
[ Ekleyen  (Recai) | 30.03.2020 ]

Bu cümle ile Türk milletinin yeniliklere açık ruhu belirtiliyordu. Denilmek isteniyordır ki Türk milleti insanî ve uygar amaçların değerini bilen ve kavrayan bir millettir. Nitekim Atatürk milletin çehresini değiştiren büyük inkılâplara başladığı zaman "yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, milletimizi her bakımdan uygar bir toplum haline getirmektir. İnkılâplarmızın temel kuralı budur", diyecekti. Kararda geçen "Milletimiz fennî. sınaî ve iktisadî hal ve ihtiyacımızı takdir eder" ifadesinde de harap bir memleketi bayındır hale getirmek için gelec...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 520  )
[ Ekleyen  (Recai) | 27.03.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151