Erzurum Kongresi, Doğu illerini temsilen 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçmişti. Sivas Kongresi'nce 6 kişi daha seçilmek suretiyle "Heyet-i Temsiliye" genişletilmiş, bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar memleket mukadderatında yegâne söz sahibi bir kurul oluşturulmuştu. Bu yıl ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 100 yılı idi. Buruk da olsa kutlamaları Evlerimizden yaptık. Gönül isterdi ki 100 yıla yakışır şekilde bir kutlama olsun. Ne yazık ki Dünyada ve ÜLKEMİZDE Korono Virüs Salgını nedeniyle alınan tedbirler gere...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 363  )
[ Ekleyen  (Recai) | 27.04.2020 ]

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerindeki millî cemiyetleri "Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla bir merkezde toplamıştı. Sivas Kongresi, bu örgüte -bütün Anadolu ve Rumeli Cemiyetlerini de içine almak üzere- memleket çapında bütünlük kazandırdı. 8- Mukaddes maksadı ve umumî teşkilâtı idare için Kongre tarafından bir Heyet-i Temsiliye seçilmiştir. Artık ANADOLU'DA kurulan Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine bir bütünlük kazandırıldı. Artık Bütün ANADOLU ve RUMELİ'NDE Kİ Cemiyetlerin tek amacı ANADOLUNUN kurtuluşu idi....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 326  )
[ Ekleyen  (Recai) | 22.04.2020 ]

Erzurum Kongresi kararlarında da belirtilen bu istek, artık bir mecburiyet olarak gösteriliyordu. Aksi takdirde hükümet kararları millî iradeyi yansıtmayacaktı. 7- Aynı gaye ile millî vicdandan doğan cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 344  )
[ Ekleyen  (Recai) | 21.04.2020 ]

Değerli Dernek üyelerimiz ve gönül dostlarımız, bir süreden beri ATATÜRK'ÜN hayatını ve KURTULUŞ SAVAŞI öncesini, kısa kısa parağraflar halinde yazmaya çalışıyorum. Böyle kısa yazmamın sebebi ATATÜRK' HAYATINI daha iyi öğrenmek için, sıkılmadan okumanızı sağlamak içindir. Selamlarımla... ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 328  )
[ Ekleyen  (Recai) | 20.04.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151