Artık sıra barış görüşmelerine gelmişti. Lozan Barış Konferansı, 20 Kasım 1922 günü toplandı. Aylarca süren, zaman zaman da çok çetinleşen bu görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini -Mudanya görüşmelerinde olduğu gibi- İsmet (İnönü) Paşa temsil ediyordu. Nihayet 24 Temmuz 1923 günü antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile yeni Türkiye Devleti'nin bağımsızlığı bütün dünyaca onaylanıyor, millî sınırlarımız çiziliyor, Ekonomik alanda Osmanlılar devrinden kalma eski pürüzler temizlenerek kapitülâsyonlar kaldırılıyordu. Diplomasi alanında kazanılan bu sonuç ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 37  )
[ Ekleyen  (Recai) | 05.08.2020 ]

Değerli Aile mensuplarımız ve Gönül dostlarımız, geleneksel olarak yaptığımız bayramlaşma MERASİMİMİZİ de bu yıl yaptık. Merasimimize Katılanlara, katılmak isteyip de katılamayanlara AİLEMİZ adına teşekkür ediyorum. ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 43  )
[ Ekleyen  (Recai) | 04.08.2020 ]

1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile saltanatla hilâfet birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı. O gün Mustafa Kemal Paşa, Meclis kürsüsünden şunları söylemişti: "Millet, mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve millî saltanat ve hâkimiyetini bir şâhısta değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir Meclis-i Âli'de temsil etti. İşte o Meclis, Meclis-i Âli'nizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir". Meclis'in bu tarihî kararı üzerine...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 38  )
[ Ekleyen  (Recai) | 04.08.2020 ]

Büyük Türk zaferinden sonra da Türk milleti için yeni bir Alem doğmuş; çağdaş, demokratik ve laik Türk devletinin kuruluşuna uzanacak olan bütün yollar açılmıştı. Bu sebepledir ki memleketi düşman istilasından temizleyen büyük askeri zaferleri takiben bu başarıların semerelerini toplamak üzere siyasi faaliyetlere önem verildi. 11 Ekim 1922'de İtilaf devletleriyle imzalanan Mudanya Mütarekesi ile silahlar bırakıldı; Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalara son verildi. Yine bu anlaşmaya göre Edirne'yi de içine almak üzere Doğu Trakya'nın Yunanlılar taraf...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 37  )
[ Ekleyen  (Recai) | 30.07.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146