Değerli Aile mensuplarımız ve gönül dostlarımız, hepimizin bildiği gibi Dünyada olduğu gibi ÜLKEMİZDE de KORONA VİRÜS tehdidi ile karşı karşıyayız. Devletimiz bu bela ile etkin bir şekilde MÜCADELE etmeye çalışıyor. Her gün noksan görülen kararlar alınarak Halkımıza bildiriliyor. Bu Virüsün en fazla yayılma sebebi de Fiziki temasta bulunmak ve mesafe aralığını korumamak. Bunu Yetkililerimiz ve basın sürekli uyararak bildiriyor. Buna ÜLKEMİZ VATANDAŞLARININ çoğunluğu uyuyor %90 üzerinde, ancak gerek zorunluluktan gerekse bu VİRÜSÜ CİDDİYE almayarak sokaklarda c...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 374  )
[ Ekleyen  (Recai) | 03.04.2020 ]

Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919 günü o zamanlar "Mekteb-i Sultanî" olarak kullanılan bir binanın salonunda, 38 delegenin iştiraki ile toplandı. Kongre 8 gün devam etti ve 11 Eylül 1919'da Heyet-i Temsiliye seçimini takiben bir beyanname yayımlayarak çalışmalarına son verdi. İlk oturumda yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa. başkan seçildi....


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 354  )
[ Ekleyen  (Recai) | 03.04.2020 ]

Sivas Kongresi günlerinde de memleketin içinde bulunduğu ağır mütareke şartları bütün acılığı ile devam ediyordu. Mondros Mütarekesi'nin milletimiz aleyhine haksız ve insafsız bir şekilde uygulanması, İzmir'e çıkmış olan Yunanlıların İtilâf devletlerinden aldığı cüretle Anadolu'nun içine doğru ilerlemesi, çeşitli şehirlerimizin işgali Sivas Kongresi günlerinde de birbirini izledi. İşte böyle bir hava içinde Mustafa Kemal Paşa, bir kısım Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber Sivas Kongresi'ne iştirak etmek üzere 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a geldi. Sivas, M...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 347  )
[ Ekleyen  (Recai) | 02.04.2020 ]

Erzurum Kongresi, 7 Ağustos 1919 günü -kendisi adına bü- tün yetkileri kullanacak- 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçerek çalışmalarına son verdi. Şimdi Heyet-i Temsiliye'yi ve onun başkanını büyük bir görev bekliyordu. Erzurum Kongresi'nde parlayan kıvılcımı söndürmemek, Sivas'ta onu meş'ale haline getirerek millî kurtuluşa daha emin adımlarla yürümek gerekiyordu. Bu sebepledir ki Mustafa Kemal Paşa, doğu illerinin mukadderatı için toplanan Erzurum Kongresi'ni -gayesini daha da genişleterek- bu amaca yöneltmek istedi. Bu sebepledir ki Erzurum Kongresi'ni Siva...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 352  )
[ Ekleyen  (Recai) | 01.04.2020 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151