Evliya Çelebi Seyahatnamesi‘nde Nalyncy Memi Dede’den ?öyle söz eder: Nalyncy Memi Dede, Bergamaly‘dyr. Unkapany Araplar Camii kar?ysynda bir dükkanda nalyncylyk yapar. Ölümünden sonra da bu dükkan, nalyncylyk i?inden ba?ka bir i? kullanylamaz. Abdi Çelebi, hayatynda eline keser almady?y halde bu dükkana girince nasyl oldu?unu anlayamadan usta bir nalyncy oluvermi?tir. O tarihte Unkapany’nda büyük bir yangyn çykar. Binalar ah?ap oldu?undan toptan yanar. Hatta benim evim de o yangynda çok büyük zarar görmü?tü. Ama Nalyncy Dede’nin ...


( Devamı » | Yorumlar (1) | Okunma : 1218  )
[ Ekleyen  () | 8/21/2013 ]

Adamyn biri arabasyyla giderken yolda bir yolcu alyr arabaya…. Adam arka tarafa biner.. ?öför: - Eee hem?erim kimsin nereye gidersin…der Yolcu : - Ben Azrailim..canyny almaya geldim der….. ?öför alaycy bir tavyrla - Sen mi Azrailsin der..yaw senin gibi Azrail olur mu hiç? der…. Yolcu sakin bir tavyrla - Sen daha önce Azrail gördün mü de tarif ediyorsun der… ve ekler yolcu - inanmadyn bana öylemi der…. ?öför: - inanmadym tabii der…… Yolcu : - o zaman 200 metre ileride bir adam daha alacaksyn de...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1638  )
[ Ekleyen  () | 8/21/2013 ]

Bir zamanlar 4 o?lu olan bir adam varmy?. Çocuklarynyn çok erken karar vermemeleri ve önyargyly olmamalary için onlary bu konuda e?itmek istemi?. Her birinden uzak bir yerde duran a?acyn yanyna gidip ona bakmalaryny istemi?. Ylk o?lu ky?yn gitmi?. Ykincisi ilkbahar, üçüncüsü yazyn ve sonuncusu sonbaharda. Geri döndüklerinde hepsini bir araya ça?yrmy? ve ne gördüklerini sormu?. Ylk o?lan “a?acyn çok çirkin, ya?ly ve kupkuru oldu?unu” söylemi?. Ykinci o?lu “hayyr, ye?illikle doluydu ve canlyydy” demi?. Üçüncü o?lan ba?ka fikirdeymi?. &...


( Devamı » | Yorumlar (1) | Okunma : 1140  )
[ Ekleyen  () | 8/21/2013 ]

Ailemiz bireylerinden Hatice-Vahdet YILDIRIM'yn o?lu Yyldyrym Kuaförün sahibi Tugay YILDIRIM ile Hamiyet YILDIRIM'yn kyna gecesi 30 OCAK 2014 Per?embe günü Adana ili Çukurova Ylçesi Yüzüncü Yyl Mahallesi Carfursa arkasyndaki kyz evinde, dü?ün merasimi ise 31 OCAK 2014 Cuma günü saat 19.30 Küçüksaat Bebekli Kilise civaryndaki YENY GÖRGÜN Müzikholda yapylacaktyr. Tüm aile bireyleri ve dostlarymyzy aramyzda görmekten onur duyaryz. Hatice-Vahdet YILDIRIM...


( Devamı » | Yorumlar (1) | Okunma : 1196  )
[ Ekleyen  () | 8/16/2013 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146