De?erli aile mensuplary sevgili dostlar ailemiz bireylerinden amcao?lu Mehmet Levent MÜFTÜO?LU geçirdi?i kalp krizi sonucu Özel Ortado?u Hastanesinde Açyk kalp ameliyaty olmu?tur kendisine Allah'tan acil ?ifalar diliyorum. Tlf: 0533 339 31 96 ...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1078  )
[ Ekleyen  () | 1/4/2014 ]

De?erli Aile mensuplary sevgili dostlar, yeni yylda sava?laryn ve hak ihlallerinin olmady?y, her yurtta?ymyza adaletin e?it uygulandy?y, bary?yn hakim oldu?u bir yyl olmasy dile?i ile yeni yylyn ailemize, Ülkemiz yurtta?laryna ve tüm dünya insanly?yna bary?, huzur, mutluluk ve sa?lyk getirmesi dile?iyle yeni yylynyzy kutluyorum. M.YILDIRIM...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1095  )
[ Ekleyen  () | 12/31/2013 ]

De?erli Aile mensuplary sevgili dostlar, Derne?imizce geleneksel olarak her yyl düzenlenen birlik, beraberlik, sevgi, karde?lik bulu?mamyz 1 ?UBAT Cumartesi günü ADANA BAROSU tesislerinde yapylacaktyr. Ailemiz ve Ülkemiz'in gelece?i için, ?enli?imizde bulu?alym. Biletler için ilete?im Tlf: 0533 441 1923...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1022  )
[ Ekleyen  () | 12/31/2013 ]

De?erli aile mensuplary sevgili dostlar ailemiz büyüklerinden Ziya YILDIRIM'yn kyzy Bu?ur YILDIRIM'yn ablasy Hasan, Ziya ve Naci DULUKLU'nun annesi Necla DULUKLU hakkyn rahmetine kavu?mu?tur. Cenazesi 01/12/2013 Pazar günü ö?le namazyny müteakip Adana Kabasakal Mezarly?ynda defnedilecektir. Kendisine Allah'tan rahmet geride kalan çocuklaryna ve ailemize ba?sa?ly?y diliyorum. M.YILDIRIM...


( Devamı » | Yorumlar (0) | Okunma : 1157  )
[ Ekleyen  () | 11/30/2013 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146